GÜNSEL YAPI GRUBU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Günsel Yapı Grubu İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi 13 Haziran 2016'da Bomonti'de İrfan Selamet ve Ali İhsan Gündoğdu tarafından kuruldu.

 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek. Büyük ve küçük her türlü yapıyı projelendirmek, yapmak, yaptırmak, satmak, kiraya vermek.

 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, satmak ve kiraya vermek. 

 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 

 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 

 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 

 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 

 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 

 13. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 

 14. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, inşaatını yapmak; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, inşaatını yapmak. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 

 15. İştigal konusu ile ilgili olarak her türlü alet, edevat, taşıt, iş makinası, araç alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. 

 16. Her türlü hafriyat işi yapmak veya yaptırmak.

 17. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı kişi, kuruluş, işletme ve müesseseler ile iş birliği yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir, kurulu veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir, şirketlerden hisse alabilir, aracılık yapmamak sureti ile bu hisseleri devredebilir. İştigal konuları ile ilgili olarak yerli yabancı şirket, işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 

 18. Bankalardan ve mali müesseselerden gerekli kredileri, banka ve resmi kuruluşlardan; teşvik belgeleri ve yatırım indirimleri alabilir, finansman mevzuatı çerçevesinde yararlanmak ve bunlarla ilgili teminatlar göstermek, teminat ve kefalet için gerekli anlaşmaları yapabilir ve yapılanlara katılabilir. Konusu ile ilgili olarak faaliyette bulunduğu işlerle ilgili her türlü kredi alabilir. Yatırım teşvik kredileri kullanabilir. Yap İşlet Devret modeli ile yatırımlar yapabilir. Konusu ile ilgili bankalardan ve mali müesseselerden her türlü kredi, teminat ve referans mektubu alabilir, aldığı mektupları ilgili yerlere verebilir. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 

 19. İştigal konusu ile ilgili her türlü piyasa araştırması yapabilir, Ar-ge faaliyetleri yürütebilir, patent alabilir ve satabilir. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ...ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler..